Как ще бъде обложена инцидентна вътреобщностна дистанционна продажба?

Юлиан Рангелов
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 658 уникалност: 82.3%

Фактическа обстановка

Българско дружество извършва онлайн продажби от свой интернет сайт в България. Стоките, с които дружеството търгува, се произвеждат в Гърция и дружеството ги закупува от гръцкия си доставчик след всяка онлайн поръчка на клиент. Инцидентно от сайта на българското дружество поръчват и физически лица от други европейски страни.

През април 2022 г. поръчка през интернета сайта на дружеството прави физическо лице от Австрия – за сумата от 550 лв. с ДДС. Българското дружество плаща поръчаната от лицето стока на доставчика си от Гърция и му указва да изпрати директно стоката до физическото лице в Австрия.

Българското дружество не е регистрирано по режим „В Съюза“ и през текущата 2022 г. и предходната 2021 г. не извършило доставки към физически лица от ЕС на стойност над 10 000 евро.

Въпроси

Как се облага инцидентна вътреобщностна дистанционна продажба?

Становище

скрито платено съдържание: 379 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 9 думи;