Как се третират задължения към доставчик, чиято дейност е прекратена с процедура по несъстоятелност?

Елизабет Петкова
Старши мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 5 април 2020 1039 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Дружество 1 има неизплатени задължения към свой доставчик – Дружество 2, в размер на 10 000 лв. Задълженията са по фактури от 2016 г. През 2019 г. Дружество 2 е прекратено по процедура по несъстоятелност, при която не е предявено искане към Дружество 1 за погасяване на тези суми.

Въпроси

Отписват ли се задължения към доставчик, чиято дейност е прекратена с процедура по несъстоятелност?

Как се отписват задължения към доставчик, чиято дейност е прекратена с процедура по несъстоятелност?

Становище

скрито платено съдържание: 147 думи;

Основано на