Как се третират ваучерите за храна и картите „Мултиспорт“ съгласно ЗКПО?

чака актуализация версия: 12 февруари 2023 1282 уникалност: 88.3%

Фактическа обстановка

Дружество осъществява търговия на дребно с хранителни стоки. За да повиши мотивацията на персонала, управителят чрез своя заповед решава да бъдат раздадени ваучери за храна на стойност 200 лв. на месец за всеки служител. По предложение и решение на общото събрание на работниците и служителите на дружеството решава да осигури и карти „Мултиспорт“ за всички служители – на стойност 50 лв. с цел повишаване на физическата им активност. Дружеството поема за своя сметка цялата сума на картите.

Един от служителите отказва да използва предоставената му социална придобивка (карта „Мултиспорт“), като за целта той попълва декларация за отказа си, която предоставя на управителя на дружеството.

Въпроси

Как се третират ваучерите за храна съгласно ЗКПО?

Как се третират разходите за карти „Мултиспорт“ съгласно ЗКПО?

Как ще се отрази на данъчното облагане отказът на един служител да ползва социална придобивка?

Становище

скрито платено съдържание: 595 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 15 думи;