Как се третира предоставянето на мостри?

Мартин Димитров
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 15 март 2023 1582 уникалност: 89.1%

Фактическа обстановка

Търговско дружество, регистрирано по ЗДДС, иска да предприеме рекламна кампания през декември 2019 г. В рамките на кампанията Дружеството планира да подарява стоки, с които търгува, като мостри – с цел спечелване на нови клиенти.

Въпроси

Какво е данъчното третиране на предоставени мостри, част от рекламна кампания, които ще бъдат заприходени в склада на дружество?

Какви данъчни ефекти ще се прояват за дружество от предоставянето на рекламни мостри и трябва ли да се коригира изплолзван за тях данъчен кредит?

Становище

скрито платено съдържание: 319 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 21 думи;