Как се третира бракуването на стоки с изтекъл срок на годност съгласно ЗДДС и ЗКПО?

Костадин Павлов
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 18 декември 2020 761 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Дружество се занимава с производство и продажба на сладкарски изделия с кратък срок на годност. За месец август е произведена продукция на стойност 10 000 лв. Дружеството не успява да осъществи голяма доставка и се налага да бракува част от продукцията поради изтичане срока на годност. Бракуваните сладкарски изделия са на стойност 2 000 лв. без ДДС.

Въпроси

Как, съгласно ЗДДС и ЗКПО, се третира бракуването на стоки с изтекъл срок на годност?

Как се осчетоводява бракуването на стоки с изтекъл срок на годност?

Становище

скрито платено съдържание: 280 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 10 думи;