Как се облагат с ДДС услуги по преговори за продажба на дружествени дялове?

Мартин Димитров
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 6 юни 2023 303 уникалност: 97.7%

Фактическа обстановка

Българско дружество развива проект за изграждане на електрическа централа в района на гр. Сливен. Дружеството обаче няма необходимите средства за завършването проекта и сключва договор с консултантска компания, с който ѝ възлага да действа като финансов и юридически консултант за намирането на един или повече инвеститори, които да инвестират в изграждане на централата. Месец след сключване на договора дружеството консултант намира дружество инвеститор и се сключва договор за продажба на дружествени дялове в дружеството с проекта за електроцентрала. В случая работата по финализиране на сделката е с голям обем и консултанта наема подизпълнител.

Въпроси

Трябва ли да бъде начислен ДДС във фактура, свързана с преговори и сключване на договор за продажба на дяловете, която дружество консултант издава на проектно дружество?

Трябва ли да бъде начислен ДДС във фактура при доставката на услуга от подизпълнител към консултантска компания?

Становище

скрито платено съдържание: 303 думи;

Основано на