Как се облагат разходите за служебни автомобили, използвани за лични нужди?

Мануела Богоева
Управляващ съдружник "Финансов одит" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 5 април 2020 1391 уникалност: 85%

Фактическа обстановка

Дружество разполага със служебен автомобил, който използва само за дейността на фирмата. От средата на годината се взима решениe автомобилът да се предостави за ползване и за лични нужди.

Въпроси

Как се облагат разходи за служебни автомобили, използвани за лични нужди?

Становище

скрито платено съдържание: 322 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 9 думи;