Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?

Димитър Мавродиев
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 780 уникалност: 95.6%

Фактическа обстановка

На 05.04.2023 г. физическо лице сключва граждански договор с дружеството Алфа ООД за брутната сума от 900 лв. За месец април лицето няма други източници на доходи и не е регистрирано като самоосигуряващо се, които обстоятелства то е декларирало пред Алфа с писмена декларация. Сумата е изплатена на лицето през същия месец.

Въпроси

Какви задължения ще възникнат за дружество и за физическо лице, сключили граждански договор за сума под минималната работна заплата?

Становище

скрито платено съдържание: 481 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 17 думи;