Как се извършва корекция на пропорционален данъчен кредит в намаление?

чака актуализация версия: 15 март 2023 1122 уникалност: 79.9%

Фактическа обстановка

На 15.12.2017 г. Дружество закупува товарен бус на стойност 50 000 лв. без ДДС. При покупката Дружеството определя пропорционален данъчен кредит в размер на 9 000 лв. Данъчният кредит е определен при прилагане на пропорция за използване на актива за независимата икономическа дейност на Дружеството, в размер на 90%.

Дружеството е избрало да определи пропорцията чрез прилагането на критерия за изминати километри. Базирайки се на своя предишен опит с останалите автомобили, то определя, че размерът на личното ползване ще бъде 10%. Съответно Дружеството прилага същата пропорция (90%) и по отношение на всички разходи, свързани с експлоатацията и поддръжката на автомобила.

За календарната 2018 г. километражът на автомобила отчита 300 000 км., от които само 180 000 км. са документирани с пътни листа за дейността на Дружеството. Направените разходи през годината са в размер на 30 000 лв. без ДДС. В тях се включват разходи за горива, масла, поддръжка, резервни части и други.

Въпроси

Как дружество следва да коригира прилагана пропорция за ползване на данъчен кредит през годината?

Становище

скрито платено съдържание: 528 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 16 думи;