Как счетоводно се отчитат продажби към физически и юридически лица в ЕС, нерегистрирани за целите на ДДС, при прилагане на режим „В Съюза“ (OSS)?

Мартин Димитров
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 18 юли 2023 1308 уникалност: 95.4%

Фактическа обстановка

За юли 2022 г. българско дружество, което е регистрирано по специален режим „В Съюза“ (OSS), е продало аксесоари за гаражни врати през сайта на Amazon за 15 500 лв. без ДДС. Продажбите, които дружеството е направило, са както към физически, така и към юридически лица, които обаче са данъчно незадължени. За продажбите към тези юридически лица дружеството е издало фактури. Всички продажби на дружеството се отчитат по режим OSS. Дружеството продава всички стоки от склад на Amazon, намиращ се на територията на Германия.

През месеца продажбите са разпределени, както следва:

1. Към юридически лица, за които има издадени фактури:

  • в Австрия – 470 лв. + 94 лв. ДДС;
  • в Белгия – 363 лв. + 76,23 лв. ДДС;
  • във Франция – 850 лв. + 170 лв. ДДС;
  • в Италия – 1 238 лв. + 272,36 лв. ДДС.

2. Към физически лица, за които ще бъде съставен отчет за извършените продажби:

  • в Австрия – 1 880 лв. + 376 лв. ДДС;
  • в Белгия – 2 300 лв. + 483 лв. ДДС;
  • във Франция – 5 342 лв. + 1 068,40 лв. ДДС;
  • в Италия – 3 057 лв. + 672,54 лв. ДДС.

Въпроси

Как следва счетоводно да се отчетат продажби към физически и юридически лица в ЕС, нерегистрирани за целите на ДДС, при прилагане на режим „В Съюза“ (OSS)?

Становище

скрито платено съдържание: 446 думи;

Основано на