Има ли задължение за регистрация по ЗДДС физическо лице, което отдава под наем апартамент през Booking.com?

Мишел Ванлян
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
историческа версия версия: 750 уникалност: 81.3%

Фактическа обстановка

Физическо лице е собственик на апартамент, намиращ се в град София, който отдава под наем чрез платформата Booking.com за краткосрочни периоди – от 1 до 5 нощувки. Гостите са само физически лица – чуждестранни и български граждани. Всеки месец на Booking.com (дружество, регистрирано за ДДС цели в Холандия) се изплаща комисионна за предоставената посредническа услуга – намиране на клиенти (гости за настаняване в имота).

Въпроси

Има ли задължение за регистрация по ЗДДС физическо лице, отдаващо под наем апартамент през Booking.com?

Дължи ли се ДДС върху комисионна на Booking.com и в какъв размер?

В кои случаи се удържа 9% ДДС при отдаване на апартамент под наем през Booking.com?

Становище

скрито платено съдържание: 487 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 22 думи;