Болничните дни признават ли се за трудов стаж?

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 10 май 2022 27 уникалност: 78%

Фактическа обстановка

Служител работи по безсрочен трудов договор и на пълно работно време, но излиза в продължителен болничен – над 2 календарни месеца.

Въпроси

Периодът на временна неработоспособност зачита ли се за трудов стаж?

В кои случаи се зачита трудов стаж?

Становище

скрито платено съдържание: 443 думи;

Основано на