Изчисляване на полагаем платен годишен отпуск за непълна година – заедно с неползван отпуск от предходни години

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 26 март 2021 1124 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ експерти и служители, които искат да изчислят броя дни полагаем платен годишен отпуск за определен период от време, който е непълна календарна година и през който са ползвани някакви дни платен отпуск, и освен това имат неизползван платен отпуск от предходни години.

Целта на този пример е да покаже използването на калкулатора за изчисляване на брой дни полагаем платен годишен отпуск на служител в рамките на непълна календарна година, когато е ползвал част от своя платен годишен отпуск и освен това има неизползван платен отпуск от предходни години.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 63 думи;

скрито платено съдържание: 23 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 200 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 38 думи;

Към калкулатора