Закон за Административните Нарушения и Наказания

1015
версия, консолидирана от Ciela-Norma