Закон за Административните Нарушения и Наказания

7592
версия, консолидирана от Ciela-Norma