Закон за Административните Нарушения и Наказания

7980
версия, консолидирана от Ciela-Norma