Регламент за Задължителния Одит на Предприятията от Обществен Интерес – 537/2014

(РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 537/2014 НА EВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията)

213
версия консолидирана от Kreston BulMar
версия консолидирана от Kreston BulMar