Правилник за Прилагане на Закона за Публичните Предприятия

2543
версия, консолидирана от Ciela-Norma