Правилник за Прилагане на Закона за Публичните Предприятия

11714
версия, консолидирана от Ciela-Norma