Правилник за Закона за Публичните Предприятия

(Правилник за Прилагане на Закона за Публичните Предприятия)

572
версия консолидирана от Ciela-Norma