Твоята пълна библиотека за данъци и счетоводство

БАЛАНС.bg интегрира пълен набор от ресурси и инструменти, с които ефективно да решаваш ежедневните казуси по Данъци, Счетовотство и Заплати.

До минута откриваш всичко за своя казус

Съдържанието е структурирано така, че много бързо да можеш да откриеш всичко необходимо за решаването всякакви въпроси, които можеш да срещнеш в ежедневната практика.

Хиляди ресурси - специално създавани и свързвани

Ресурсите се създават планирано и с безкомпромисно качество, като всеки един от тях се обвързва към релевантните членове от съответните закони и счетоводни стандарти.

Винаги в крак със законовите промени

При промяна в член от закон или стандарт, всеки ресурс, който е свързан към него, бива актуализиран своевременно.

Всичко необходимо на едно място

Законодателство и Счетоводни Стандарти

БАЛАНС.bg съдържа всичките близо 500 нормативни акта в областите данъци, счетоводство и заплати, които са тематично свързани, за да не бъде пропуснат нито един, при решаване на конкретен казус.

Съдебна Практика и Указания на НАП

Внимателно е селектирана и резюмирана тази съдебна практика и тези указания на НАП, които са достатъчни за решаване на ежедневните казуси.

Статии, Становища и Видеоуроци

Създадени са стотици практически и актуални статии, становища и видеоуроци, с които да се решават казусите в областите данъци, счетоводство и заплати.

ТРЗ и Данъчни Калкулатори

Разработени са 32 професионални калкулатора за заплати, стаж, отпуски и данъци, с които счетоводители и ТРЗ експерти бързо и надеждно да правят своите изчисления.

Счетоводен Сметкоплан и Учебник по Счетоводство

Счетоводният сметкоплан представя всяка една счетоводна сметка в най-големи детайли за нейното използване, а учебникът по счетоводство дава основните знания и практически умения за професията.

Стопански Операции и Образци на Документи

Разработени и описани са почти всички стопански операции, които един счетоводител се налага да състави, и почти всички образци на счетоводни, ТРЗ и правни документи, които може да му се наложи да изготви.

Научи повече за платформата

Търсачка

Калкулатори

Стопански Операции

Видеоуроци

Виж всички съвети за ползване