Връчване на нотариална покана

актуална версия версия: 23 септември 2019 1016 уникалност: 91.4%

Кога се изпраща нотариална покана

Много често в практиката се налага изпращане на различни молби, искания, писма и всякакъв вид съобщения до различни страни – работодател, служител, длъжник, кредитор, наемател и други.

Съществуват множество начини, чрез които може да се връчи съобщение: да бъде предадено лично, да се изпрати чрез Български пощи като писмо с обратна разписка, да се изпрати по куриер или по имейл.

Възможно е обаче получателят да откаже да получи съобщението, да се укрие или да смени адреса си. Възможно е и да отрече, че е получил съобщението, или да оспори съдържанието му. В този случай е необходимо да се изпрати нотариална покана.

Например:

  • скрито платено съдържание: 121 думи;

Примерите не могат да бъдат изчерпателни, тъй като отношенията на хората са изключително разнообразни и в практиката могат да възникнат всякакви ситуации.

Какво представлява нотариалната покана

скрито платено съдържание: 197 думи;

Самото връчване и оформяне на поканата се извършва от нотариуса.

скрито платено съдържание: 49 думи;

Връчване на нотариална покана

Връчването на нотариалните покани е уредено в ГПК.

скрито платено съдържание: 37 думи;

В практиката обаче невинаги се случва поканите да бъдат връчени лично.

скрито платено съдържание: 26 думи;

Връчване на нотариална покана на физически лица

скрито платено съдържание: 215 думи;

Когато в рамките на един месец получателят не може да бъде намерен на адреса и съобщението не му е връчено лично или на лице, което е съгласно да го получи, нотариусът връчва поканата чрез залепване.

Връчването чрез залепване е крайна мярка, която законодателят е приел по три причини:

скрито платено съдържание: 80 думи;

Връчване на нотариална покана на физическо лице чрез залепване

скрито платено съдържание: 180 думи;

Връчване на нотариална покана на юридически лица

скрито платено съдържание: 205 думи;

Връчване на нотариална покана на юридическо лице чрез залепване

Законът е значително по-рестриктивен към юридическите лица.

скрито платено съдържание: 159 думи;

Оформяне на нотариална покана

След като изпълни по-горе описаната процедура, нотариусът е длъжен да оформи поканата. Това

скрито платено съдържание: 85 думи;

Задължително в нотариалната покана трябва да се посочи точната дата, на която е връчена.

Ако не е спазен редът за връчване на поканата и/или тя не е оформена съгласно посочените по-горе изисквания, няма да породи търсения от изпращача резултат.