Възможно ли е да се прекъсне вече започнало използване на платен годишен отпуск?

актуална версия версия: 15 октомври 2019 1103 уникалност: 100%

Българското законодателство предоставя възможност за прекъсване ползването на платения годишен отпуск на служителя. Предвидени са обаче изрични случаи, при които тази възможност може да бъде реализирана.

скрито платено съдържание: 113 думи;