Въвеждане на СИРВ от работодателя – Заповед и График

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 5 септември 2023 870 уникалност: 100%

Въвеждането на СИРВ е субективно право на работодателя и той може да го упражни с издаването на заповед за въвеждането му. Важно е да се отбележи, че не е необходимо да се търси съгласието на работниците или служителите за въвеждане на СИРВ. Това е така, тъй като начинът на отчитане на работното време не е задължителен реквизит на трудовия договор.

скрито платено съдържание: 147 думи;

По отношение на изготвянето на предварителните графици за работа законодателството постановява стриктни изисквания, които работодателите са задължени да спазват.

скрито платено съдържание: 243 думи;

Пример:

скрито платено съдържание: 252 думи;

Пример:

скрито платено съдържание: 138 думи;

Следващо задължение на работодателя е да преизчисли нощния труд в дневен съгласно разпоредбите на НРВПО, които регламентират преизчисляването на нощния труд, за смените с 4 и повече часа нощен труд, които имат продължителност на нощни смени.

скрито платено съдържание: 40 думи;

Пример:

скрито платено съдържание: 264 думи;

Резултат

Превръщането на нощните часове в дневни се извършва за целите на:

скрито платено съдържание: 28 думи;