В кои случаи работодател може едностранно да промени мястото на работа на свой служител?

Димитър Стефанов
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуална версия версия: 4 февруари 2020 339 уникалност: 78.2%

Основен принцип, заложен от законодателя в КТ, гласи, че страните по трудовото правоотношение не могат едностранно да го изменят. Това може да стане само по взаимно съгласие между работодателя и служителя, изразено в писмена форма.

Все пак в закона са уредени някои изключения от този принцип, при които работодателят може едностранно да промени мястото на работа на свой служител.

1. Производствена необходимост.

Законът дава право на работодателя едностранно да измени характера и мястото на работа при производствена необходимост.

скрито платено съдържание: 131 думи;

Това води до бездействие на служителите в предприятието.

скрито платено съдържание: 16 думи;

То обаче не е ограничено с максимален срок през календарната година.

скрито платено съдържание: 33 думи;

Все пак това е препоръчително с оглед доказването на фактите при евентуален съдебен спор.

скрито платено съдържание: 148 думи;

Поради изключително обширния характер на темата за командировките този въпрос не може да бъде изчерпан в настоящото изложение. По-подробно за тях може да прочетете тук и тук.

Настоящата статия разглежда случаите, при които работодател има право едностранно да промени мястото на работа на свой служител. Те следва да се различават от изменението на работното място. Това са две понятия с различно значение, като подробно за разликите между тях може да прочетете тук.