Работа на смени и по график

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 5 септември 2023 921 уникалност: 100%

За работодателите съществува възможност да организират изпълнението на работата в две или повече смени. В КТ са предвидени правила по отношение на вида на смените от гледна точка на астрономическото време на денонощието, през което се полага трудът – през деня и през нощта. Работните смени биват дневна, нощна и смесена.

скрито платено съдържание: 159 думи;

Сумирано изчисляване на работното време е форма на отчитане на отработеното време, при която нормалната продължителност на работното време се спазва средно за един по-дълъг период от работната седмица или работния ден.

скрито платено съдържание: 72 думи;