Нощен труд

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 16 май 2023 793 уникалност: 100%

Нощен е трудът, който се полага от 22:00 ч. до 06:00 ч., а за работниците и служителите, които не са навършили 16 години – от 20:00 ч. до 06:00 ч.

скрито платено съдържание: 59 думи;

Разбира се, поради нехарактерното време за полагане на труд законът въвежда и други забрани, като например:

  • скрито платено съдържание: 605 думи;

Освен изброените до тук забрани за полагане на нощен труд законът поставя и особени правила при полагането му, с цел по-правилно да се установи и конкретизира кои са точно лицата, които се считат за такива, полагащи нощен труд.

скрито платено съдържание: 44 думи;

Законът предвижда и допълнителни задължения за работодателя по отношение на работниците, които полагат нощен труд а именно:

скрито платено съдържание: 391 думи;