Непълно работно време

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 юни 2023 722 уникалност: 100%

Договорено непълно работно време по трудово правоотношение

Непълното работно време е свободно договоряемо от страните по трудовото правоотношение. Често в практиката се бъркат понятията намалено и непълно работно време.

скрито платено съдържание: 125 думи;

Въвеждане на непълно работно време от работодателя

В Кодекса на труда е предвидена една интересна възможност за работодателите – да въведат непълно работно време за определен период.

скрито платено съдържание: 477 думи;

Периодите, за които работодателят може да въведе непълно работно време, отново са поставени под условие.

скрито платено съдържание: 97 думи;

При въвеждане на непълно работно време от работодателя за него възникват някои задължения.

скрито платено съдържание: 203 думи;