Ненормиран работен ден

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 6 август 2023 667 уникалност: 100%

За някои длъжности, поради особения характер на работата, работодателят може да установява ненормиран работен ден.

скрито платено съдържание: 129 думи;

Интересен е въпросът кой определя необходимостта от извършване на труд след изтичане на редовното работно време.

скрито платено съдържание: 58 думи;

Установяването на ненормиран работен ден се извършва от работодателя след извършени консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите в предприятието.

скрито платено съдържание: 186 думи;

Разбира се, законът въвежда и някои ограничения както за установяването, така и за продължителността на работното време при ненормиран работен ден.

скрито платено съдържание: 204 думи;

Трудовият закон предвижда и компенсация на работещите при условията на ненормиран работен ден.

скрито платено съдържание: 294 думи;