Намалено работно време

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 юни 2023 456 уникалност: 100%

Намаленото работно време се установява за определен вид работа – най-често такава, която е свързана с повишен риск за живота и здравето на хората, работещи във вредни за здравето условия на труд. Видовете работа се определят с наредба на Министерски съвет.

скрито платено съдържание: 326 думи;

Освен за работещите при специфични условия на труд, трудовият закон постановява намалено работно време и за някои други категории лица.

скрито платено съдържание: 191 думи;