Начини на ползване на облекчение за дарения, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение

Теодора Дончева
Експерт "Обработка на заплати"
актуална версия версия: 18 септември 2023 431 уникалност: 100%

Данъчното облекчение за дарения може да се използва от работника или служителя на годишна база с месечното трудово възнаграждение за месец декември на същата година.

скрито платено съдържание: 46 думи;

Пример:

Служителят Петър Георгиев работи по трудово правоотношение и през месец март избира да дарява сумата от 6 лв. към Българския червен кръст ежемесечно.

Основното му месечно трудово възнаграждение по договор е 1 400 лв., а професионалният му опит е 5 години.

Редът за изчисление на данъчното облекчение е следният:

скрито платено съдържание: 154 думи;