Може ли служител да отложи ползването на отпуска си за следващата година?

актуална версия версия: 15 октомври 2019 1079 уникалност: 92.7%

Всеки служител има възможност да отложи ползването на своя платен годишен отпуск. Законът е предвидил различни хипотези, при настъпване на които отпускът може да бъде отложен. Това може да стане както поради започване на използването на друг вид отпуск от служителя, така и по негово искане, без да е налице конкретна причина.

Тълкуването на приложимата нормативна уредба и установените в практиката правила показват, че искането на служителя и съгласието на работодателя са по-скоро мълчаливи. С други думи, служителят не подава молба за използване на отпуск, а работодателят не го подканя за това.

В случай че работодателят не е съгласен с отлагането, той има възможност да отправи писмена покана до своя служител за използване на оставащия му отпуск до края на годината, за която се полага. Ако служителят не предприеме действия след получаване на поканата, работодателят има право да му предостави този отпуск без негово съгласие.

скрито платено съдържание: 117 думи;