Може ли служител да отложи ползването на отпуска си за следващата година?

актуална версия версия: 15 октомври 2019 343 уникалност: 92.7%

Всеки служител има възможност да отложи ползването на своя платен годишен отпуск. Законът е предвидил различни хипотези, при настъпване на които отпускът може да бъде отложен.

скрито платено съдържание: 27 думи;

Тълкуването на приложимата нормативна уредба и установените в практиката правила показват, че искането на служителя и съгласието на работодателя са по-скоро мълчаливи.

скрито платено съдържание: 189 думи;