Може ли работодател да откаже на свой служител да използва полагащия му се годишен отпуск?

актуална версия версия: 15 октомври 2019 1498 уникалност: 96.5%

Всеки работодател е длъжен да разреши на своите служители използването на платен годишен отпуск до края на годината, за която се отнася. Отклонения от това правило се допускат само в определени случаи. Такива са например наличието на основателни производствени причини в предприятието на работодателя, които да налагат присъствието на служителя.

Основателни са случаите, в които работният процес е затруднен поради особена сезонна натовареност или специфика на конкретната дейност – фактори, които са трудно преодолими при липсата на дадения служител.

Основателните производствени причини могат да се отнасят както до работата само на конкретния служител, така и до тази на целия отдел или до цялата дейност на работодателя.

скрито платено съдържание: 190 думи;