Може ли работодател да откаже на свой служител да използва полагащия му се годишен отпуск?

актуална версия версия: 15 октомври 2019 490 уникалност: 96.5%

Всеки работодател е длъжен да разреши на своите служители използването на платен годишен отпуск до края на годината, за която се отнася. Отклонения от това правило се допускат само в определени случаи.

скрито платено съдържание: 124 думи;

В този случай обаче той трябва да му разреши да ползва поне половината от него в годината, за която се отнася.

скрито платено съдържание: 99 думи;

В този случай работодателят дължи на служителя обезщетение за неползвания платен годишен отпуск за годината на прекратяване, както и за предходните две години.