Кога е налице трудова злополука, как се установява тя и какви права възникват за пострадалия?

Димитър Стефанов
Юрисконсулт в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 11 ноември 2019 375 уникалност: 78%

1. Какво е трудова злополука?

Съгласно КСО, трудовата злополука е увреждане на здравето, настъпило внезапно.

скрито платено съдържание: 62 думи;

Съществува и една специална хипотеза на злополука, която КСО също третира като трудова.

скрито платено съдържание: 22 думи;
  • Основното място, където служителят живее, или до друго място за живеене, което има постоянен характер;
  • скрито платено съдържание: 15 думи;

2. Как се установява трудова злополука?

скрито платено съдържание: 55 думи;

Накрая се съставя протокол, отразяващ резултатите от разследването. Към него се прилагат писмени показания на свидетелите на злополуката.

скрито платено съдържание: 34 думи;

Това става чрез декларация по образец.

скрито платено съдържание: 25 думи;

Това също става с декларация по образец. Декларациите се подават в 4 екземпляра – два остават в ТП на НОИ, един остава за пострадалия или наследниците му и един за работодателя.

По подадените декларации, ТП на НОИ открива досие на трудовата злополука.

скрито платено съдържание: 52 думи;

3. Какви права възникват за пострадалото лице?

В случай че злополуката бъде призната за трудова, за осигуреното лице възникват определени права.

скрито платено съдържание: 83 думи;

Трудовата злополука може също да е основание за отпускане на пенсия за инвалидност, ако е довела до тази неблагоприятна последица.

За претърпелия злополуката или неговите наследници съществува още една възможност, дадена от КТ.

скрито платено съдържание: 16 думи;