Как се освобождава служител, когато на негово място трябва да бъде възстановен незаконно уволнен служител?

актуална версия версия: 19 януари 2022 1052 уникалност: 82.9%

Българското законодателство предоставя възможност за служителя да обжалва своето уволнение по съдебен ред. Ако съдът установи нарушения и признае уволнението за незаконно, той може да постанови връщане на служителя на заеманата от него длъжност преди уволнението, ако е получил от него искане за това.

В случаите, когато уволнението на един служител е било признато за незаконно от съда и последният е постановил възстановяване на служителя на длъжността, която е заемал преди уволнението, работодателят е длъжен да изпълни решението на съда и да възстанови служителя на работа.

С оглед на това, че от момента на незаконното уволнение до момента на постановяване на решението на съда изминава немалък период от време, е напълно вероятно длъжността на незаконно уволнения служител да е заета от друго лице. В този случай работодателят следва да освободи новоназначеното лице, за да може да възстанови незаконно уволнения служител на заеманата от него преди уволнението длъжност.

скрито платено съдържание: 223 думи;