Как се освобождава служител, когато на негово място трябва да бъде възстановен незаконно уволнен служител?

чака актуализация версия: 19 ноември 2019 309 уникалност: 82.9%

Българското законодателство предоставя възможност за служителя да обжалва своето уволнение по съдебен ред. Ако съдът установи нарушения и признае уволнението за незаконно, той може да постанови връщане на служителя на заеманата от него длъжност преди уволнението, ако е получил от него искане за това.

скрито платено съдържание: 42 думи;

С оглед на това, че от момента на незаконното уволнение до момента на постановяване на решението на съда изминава немалък период от време, е напълно вероятно длъжността на незаконно уволнения служител да е заета от друго лице.

скрито платено съдържание: 247 думи;

Повече за размера и начина на изплащане на това обезщетение можете да прочетете тук.