Как работодателят законосъобразно може да удължи работното време на своите служители?

Димитър Стефанов
Юрисконсулт в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 4 февруари 2020 306 уникалност: 79.1%

Продължителността на работния ден е един от задължителните реквизити на трудовия договор, които са законово определени в Кодекса на труда. В този смисъл работното време на служителя е обусловено от продължителността на работния ден, който страните са уговорили по трудовото правоотношение.

скрито платено съдържание: 88 думи;

Важно изискване за упражняването на това право е той да се консултира предварително с представители както на служителите, така и на синдикалните организации (ако в предприятието му има такива).

скрито платено съдържание: 26 думи;

Работното време при такъв режим може да бъде максимум 10 часа, а общият брой часове през работната седмица не може да бъде повече от 48 часа.

скрито платено съдържание: 54 думи;

Законът ограничава правомощието на работодателя да удължава работното време и в рамките на календарната година.

скрито платено съдържание: 28 думи;

Работодателят има задължение да компенсира своите служителите чрез съответното намаляване продължителността на работното време през други дни.

скрито платено съдържание: 78 думи;

Те трябва да уведомят за това работодателя си писмено, поне две седмици предварително.

скрито платено съдържание: 54 думи;

В КТ е предвидено и правило относно случаите, при които трудовото правоотношение на служител е прекратено преди да бъде извършено компенсиране.

скрито платено съдържание: 16 думи;