Как да се защитя от (агресивни) кредитори?

актуална версия версия: 14 април 2020 323 уникалност: 93.8%

Защитата от кредитори е важен въпрос за всяко дружество, защото при забавена или неправилно проведена защита, е възможно то да остане без активи или да бъдат запорирани оборотни средства, с които дотогава успешно е осъществявало дейността си. Тези пропуски биха могли да доведат до възпрепятстване дейността на дружеството или дори до фалит.

скрито платено съдържание: 96 думи;

1. Превантивни мерки преди поемане на задължението

скрито платено съдържание: 49 думи;

Най-общо казано, неравноправна клауза за предприятието е всяка договорка, която не е справедлива и създава дисбаланс между правата и задължения на дружеството и правата и задълженията на кредитора, което е в ущърб на дружеството.

скрито платено съдържание: 32 думи;

Такива са например клаузите, при които:

  1. скрито платено съдържание: 221 думи;

Нищожност на договор

скрито платено съдържание: 42 думи;

Унищожаемост на договор (доказва се по съдебен ред)

скрито платено съдържание: 110 думи;

2. Превантивни мерки, които може да предприеме длъжникът след поемане на задължението, но преди образуването на съдебно производство и на действия по събиране чрез принудително изпълнение.

скрито платено съдържание: 132 думи;

За съжаление, невинаги е длъжниците могат да плащат навреме задълженията си – било поради неправилно управление на паричните потоци, несполучливи сделки, нерегулярни плащания от доставчици, или поради други, зависещи или независещи от него причини.

скрито платено съдържание: 60 думи;

Невинаги е възможно да се постигне разбирателство с кредитора, но въпреки това може да има желание и от двете страни за постигане на споразумение.

скрито платено съдържание: 354 думи;

.

3. Защита на длъжника на етап съдебно производство

  • скрито платено съдържание: 167 думи;

4. Защита при започнало производство по принудително изпълнение за удовлетворяване на вземанията

скрито платено съдържание: 216 думи;

При образувано изпълнително дело, защитата се осъществява най-вече чрез жалба срещу действията на съдебния изпълнител.

скрито платено съдържание: 216 думи;

Защитата при образувано изпълнително дело по реда на ГПК може да се осъществи не само чрез жалба срещу действията на съдебния изпълнител, но и чрез съдебен иск.

скрито платено съдържание: 111 думи;

Нашата препоръка е във всеки случай, в който у длъжника възникнат съмнения относно възможността му самостоятелно да осъществи посочената по-горе защита, независимо от нейния етап, да се обърне към квалифициран специалист, който притежава необходимите юридически знания и професионални умения, за да защити правата и интересите му.

В практиката често се срещат кредитори, колекторски фирми и съдебни изпълнители, които грубо погазват процесуалните правила и действат изключително агресивно. В този случай длъжникът се нуждае от адвокат и консултант с безупречна компетентност и опит в подобни ситуации.