Има ли разлика между понятията „място на работа“ и „работно място“?

актуална версия версия: 27 ноември 2023 1174 уникалност: 90.7%

Близкото звучене на понятията „място на работа“ и „работно място“ би могло лесно да създаде впечатление у лицата, които не са запознати с правната уредба, че имат еднакво значение. Това всъщност не е така. Разлика съществува и тя има важно практическо значение.

скрито платено съдържание: 83 думи;

Възможно е мястото на работата да се предопределя от характера на работата. Така например мястото на работа на локомотивния машинист е във влака, който той управлява.

В допълнителните разпоредби на КТ се съдържа легално определение на понятието „работно място“.

скрито платено съдържание: 118 думи;