Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение

Теодора Дончева
Експерт "Обработка на заплати"
актуална версия версия: 12 юни 2023 560 уникалност: 100%

Данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане може да бъде ползвано от работник или служител, който е избрал да внася допълнителни вноски от своето трудово възнаграждение в който и да е доброволен пенсионен фонд (ДПФ) в страната.

скрито платено съдържание: 48 думи;