Данъчни отношения

Теодора Дончева
Експерт "Обработка на заплати"
актуална версия версия: 21 март 2023 2351 уникалност: 100%

Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) урежда облагането на доходите на физическите лица, вкл. от дейност като Едноличен търговец.

скрито платено съдържание: 69 думи;