Задължен ли е съдружник в ООД да подава годишна данъчна декларация като физическо лице за направени допълнителни парични вноски към дружеството?

актуална версия версия: 29 април 2022 1335 уникалност: 87.6%

Фактическа обстановка

Съдружник в ООД (български гражданин), който е самоосигуряващо се лице и не си изплаща възнаграждение, през 2019 г. прави две допълнителни парични вноски (по чл.134 от ТЗ), съответно за 5 000 лв. и 8 000 лв., по които не се дължат лихви. Освен това на 25.11.2019 г. той сключва договор за заем с физическо лице, на което предоставя 6 000 лв. Към края на годината не е имало никакви погасявания по заемите. Лицето няма доходи на друго основание през 2019 г.

Въпроси

Задължен ли е съдружник в ООД да подаде ГДД като физическо лице за предоставени допълнителни парични вноски към дружеството и за заем към физическо лице?

Становище

скрито платено съдържание: 428 думи;

Основано на