Вписаният предмет на дейност в Търговския регистър има ли значение за извършване на счетоводни услуги?

Мануела Чонкова
Управляващ съдружник "Финансов одит" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 5 април 2020 804 уникалност: 81.6%

Фактическа обстановка

Дружество е вписано в Търговския регистър с предмет на дейност: „Извършване на услуги по измиване и почистване на моторни превозни средства, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон“.

Въпроси

Какъв предмет на дейност трябва да бъде вписан в Търговския регистър за извършване на счетоводни услуги?

Становище

скрито платено съдържание: 246 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 10 думи;