Вписаният предмет на дейност в Търговския регистър има ли значение за извършване на счетоводни услуги?

Василена Тотева
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 19 април 2023 1510 уникалност: 81.6%

Фактическа обстановка

Дружество е вписано в Търговския регистър с предмет на дейност: „Извършване на услуги по измиване и почистване на моторни превозни средства, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон“.

Въпроси

Какъв предмет на дейност трябва да бъде вписан в Търговския регистър за извършване на счетоводни услуги?

Становище

скрито платено съдържание: 245 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 10 думи;