Включва ли се оборотът от доставките на услуги към ЕС в облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС?

Димона Бояджиева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 25 януари 2023 1051 уникалност: 80.3%

Фактическа обстановка

На 01.09.2018 г. българско дружество се регистрира по ЗДДС за доставка на консултантски услуги към дружество в ЕС (по чл.97а). На 01.11.2019 г. българското дружество надхвърля 50 000 лв. оборот във връзка с извършените доставки на услуги към дружеството в ЕС, което е данъчно задължено лице.

Въпроси

Възниква ли задължение за регистрация на общо основание по ЗДДС за българско дружество, което е надхвърлило 50 000 лв. оборот при доставка на услуги към дружество в ЕС, регистрирано за ДДС цели?

Становище

скрито платено съдържание: 157 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;