Трябва ли дружество да издаде фактура и да начисли ДДС при предоставяне на многоцелеви ваучер на свой клиент?

Юлиан Рангелов
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 28 март 2023 554 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Дружество 1 е с предмет на дейност отдаване под наем на обекти за бързо хранене на територията на затворен комплекс. Дружество 2 иска да организира корпоративно събитие в комплекса за своите служители и желае Дружество 1 да издаде ваучери за консумация на храна и алкохол на стойност 600 лв., които да послужат като средство за разплащане във всички обекти на територията му.

Въпроси

Трябва ли дружество да издаде фактура при предоставяне на многоцелеви ваучер на свой клиент?

Трябва ли дружество, издало фактура при предоставяне на многоцелеви ваучер, да начислява ДДС?

Кога настъпва данъчното събитие при продажба на многоцелеви ваучер?

Становище

скрито платено съдържание: 206 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 13 думи;