Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит?

актуална версия версия: 13 януари 2023 1527 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

На 01.02.2018 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, закупува лек автомобил (4+1 места) от Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС. Фактурата е на стойност 8 000 лв. с ДДС. За сделката Дружество 1 не е ползвало данъчен кредит, тъй като автомобилът е лек. То завежда автомобила като актив и го ползва за независимата си икономическа дейност.

През април 2020 г. Дружество 1 планира да продаде автомобила за 6 000 лв. на Дружество 3. Към датата на продажбата натрупаната амортизация е на стойност 3 611,14 лв.

Въпроси

Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит?

Какви счетоводни записвания трябва да се направят при продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит?

Становище

скрито платено съдържание: 303 думи;

Основано на