Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на автомобил, който е закупен от физическо лице?

актуална версия версия: 15 януари 2023 1412 уникалност: 95.7%

Фактическа обстановка

На 01.02.2018 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува лекотоварен автомобил (6+1 места) на стойност 7 500 лв. от физическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС. ДДС не е начислен при продажбата на автомобила. Дружеството завежда автомобила като актив и го ползва в рамките на независимата си икономическа дейност.

През април 2020 г. Дружеството планира да продаде автомобила за 5 000 лв. на друго физическо лице. Към датата на продажбата натрупаната амортизация е на стойност 4 062,50 лв.

Въпроси

Трябва ли дружество да начисли ДДС при продажба на автомобил, закупен от физическо лице?

Какви счетоводни записвания трябва да направи дружество при продажба на автомобил, закупен от физическо лице?

Становище

скрито платено съдържание: 329 думи;

Основано на