Какво е третирането, от гледна точка на ЗДДС, при получена услуга от българско дружество на територията на страна членка и последваща продажба към физическо лице?

актуална версия версия: 28 февруари 2023 1010 уникалност: 79%

Фактическа обстановка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, има товарен бус, регистриран в България, като при закупуването му е ползван данъчен кредит. Превозното средство претърпява произшествие в Германия. Седмица по-късно е намерен купувач – физическо лице в Германия. Преди продажбата обаче българското дружество трябва да направи ремонт на буса, който ще струва 1 000 евро. Тъй като превозното средство не е подвижно, ремонтът ще се осъществи от сервиз в Германия, след което ще бъде извършена и самата продажба – за 20 000 евро.

Въпроси

Как, от гледна точка на ЗДДС, следва да се отрази услуга по ремонт на автомобил, предоставена на българско дружество от дружество в страна – членка на ЕС?

Как, от гледна точка на ЗДДС, следва да се отрази продажбата на автомобил, собственост на българско дружество, към физическо лице на територията на страна – членка на ЕС?

Становище

скрито платено съдържание: 255 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 14 думи;