Свързани лица ли са дружества с един и същ управител, но с различни собственици?

Мартин Антонов
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 15 март 2023 1344 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Дружество 1 и Дружество 2 имат един и същ управител, но различни собственици. Дружество 1 иска да продаде машина на Дружество 2.

В този случай дружествата свързани лица ли са и как трябва да протече сделката между тях?

Въпроси

Ако дружества имат един и същи управител, но различни собственици, това прави ли ги свързани лица и как протича сделка между тях?

Становище

скрито платено съдържание: 225 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;