Признат разход ли са дневни пари, изплатени на шофьор за пътуване в чужбина с преспиване?

Екатерина Колева
Мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 5 декември 2020 1503 уникалност: 85.4%

Фактическа обстановка

Назначени са двама шофьори на автобус за превоз на пътници по редовна линия гр. София – гр. Прага – гр. София. Шофьорите се редуват в управляването на автобуса и в двете посоки. Връщането по обратния маршрут се осъществява в деня след пристигането им в Прага.

Въпроси

Дължи ли дружество пари за дневни разходи на международни шофьори, ако командировката включва нощувки?

Признат разход ли са по реда на ЗКПО изплатени на международни шофьори командировъчни за дневни разходи?

Становище

скрито платено съдържание: 303 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 23 думи;