Приспада ли данъчна загуба едноличен търговец?

Боряна Николаева
Мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 15 юни 2022 1649 уникалност: 89.7%

Фактическа обстановка

През 2020 г. едноличен търговец реализира данъчна загуба в размер на 25 800 лв. През 2021 г. има следните данни:

  • Реализирана печалба – 35 000 лв.;
  • Внесени осигуровки за собствена сметка – 1 200 лв.;
  • Авансови вноски за данък – 500 лв.

Въпроси

Как се облага доходът от стопанска дейност на ЕТ?

Може ли ЕТ да приспадне данъчната си загуба за миналата година от реализираната печалба през текущата?

Становище

скрито платено съдържание: 163 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 16 думи;